NZOZ Syntonia
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kielcach
Poradnia | O nasKadraE-Rejestracja | Ogłoszenia | Kontakt
Ogłoszenie na Dostawę i Montaż okien

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Syntonia” Izabela Chojnowska-Ćwiąkała

 ogłasza przetarg na Dostawę i Montaż okien do nowego budynku Centrum Zdrowia"Syntonia"

Dodatkowe dokumenty:

Zestawienie ślusarki aluminiowej wewnętrznej

Zestawienie ślusarki aluminiowej zewnętrznej

Zestawienie okien i okien balkonowych

Oferty prosimy przesyłać na adres: i.cwiakala@gmail.com lub

NZOZ SYNTONIA, 25-317 Kielce, ul. Niska 5/1.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod ww. adresem lub nr tel. 609 049 590.

Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie wspólnej decyzji NZOZ SYNTONIA i NZOZ SYNAPSA.

Zastrzegam możliwość wycofania przetargu bez podania przyczyn.

Ważność składania ofert upływa 07.03.2011 r., godz. 14.00.

Projekt  pn. Budowa oraz wyposażenie centrum zdrowia „SYNTONIA” w Kielcach  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa

Copyright © [Syntonia] 2011