NZOZ Syntonia
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kielcach
Poradnia | O nasKadraE-Rejestracja | Ogłoszenia | Kontakt
Witamy na stronie Poradni Zdrowia Psychicznego!

NZOZ Syntonia powstał w 2005 roku z myślą o zorganizowaniu poradni służącej pomaganiu i leczeniu osobom dorosłym z problemami psychicznymi . Od 2006 roku ofertę taką rozszerzono o usługi dla dzieci i mlodzieży oraz osób z autyzmem co wiążało się z zatrudnieniem dodatkowych specjalistów.

O NAS

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych, ponadto diagnozowaniem zaburzeń autystycznych. W skład zespołu medycznego wchodzą: specjaliści psychiatrzy, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjaliści psychologii klinicznej. Osoby te posiadają wysokie kwalifikacje i uprawnienia psychoterapeutyczne.


GODZINY PRACY

Poradnia  pracuje
  • poniedziałek -piątek
PROJEKT

W ramach zrealizowanego projektu „Budowa oraz wyposażenie centrum zdrowia „SYNTONIA” w Kielcach współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa, działanie 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i śrenich przedsiębiorstw” prowadzimy działalność w zakresach:
profilaktyka zaburzeń autystycznych, uslugi terapeutyczno relaksacyjne, zabiegi relaksacyjne, organizacja szkoleń i konferencji,badania kliniczne.
Profesjonalna pomoc

Terapia indywidualna - jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem, psychoterapeutą. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemówpsychologicznych, pomoc w trudnych sytuacjach życiwych (np. Śmierć bliskiej osoby, rozpad małżeństwa) czy też leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego (np.nerwice, depresje).

Terapia grupowa
- jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach prowadzonych przez psychoterapeutę, proponowana grupie osób z podobnymi problemami lub schorzeniami.

Terapia rodzin - jest to terapia, w której bierze udział cała rodzina, ponieważ to ona tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziaływują. Oznacza to, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do powstania problemu czy zaburzenia.
Celem tej formy terapii jest przede wszystkim poprawa porozumiewania się w rodzinie.

Terapia par i małżeństw - ta forma terapii skierowana jest do par przeżywających kryzys i rosnące problemy w związku. Psychoterapeuta podczas terapii pomaga parze zrozumieć to co dzieje się w ich wzajemnej relacji, pomaga dotrzeć do żródła konfliktu oraz zdobyć umiejętności, które będą niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów.
Copyright © [Syntonia] 2012