NZOZ Syntonia
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kielcach
Poradnia | O nasKadraE-Rejestracja | Ogłoszenia | Kontakt
Ogłoszenie na realizację konstrukcji budynku


 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Syntonia” Izabela Chojnowska-Ćwiąkała

 W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa projektu pn. Budowa oraz wyposażenie centrum zdrowia „SYNTONIA” w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, działanie 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” ogłaszam nabór ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych obiektu (centrum zdrowia) wraz z niezbędnymi materiałami.

 Wykonanie elementów konstrukcji stanu surowego budynku będzie obejmowało:

- wytyczenie osi głównych, wykopy, usunięcie humusu, podłoże pod ławy, szalowanie, zbrojenie, betonowanie ław fundamentowych, płyta pod 3 windy, stopy fundamentowe pod słupy, murki pod schody, rampa, komin, mury fundamentowe z bloczków, tynki kat. I na murach pod izolacje, izolacje ław i ścian fundamentowych, izolacje stóp, rdzenie żelbetowe, ocieplenie zewnętrzne murów fundamentowych, zasypanie wykopu, podłoże betonowe pod posadzki grubości 10 cm, schody wejściowe i rampa;
-Parter: izolacja, mury o grubości 25 cm, nadproża, podciągi monolityczne, słupy żelbetonowe, strop, schody,
-I piętro: t.j.w.
-II piętro: mury nośne, nadproża, podciągi monolityczne, strop, mury, komin, komin nad I piętrem;
-Dach nad I i II piętrem, wypusty deszczowe, rury wpustowe
-Ocieplenie budynku, barierki + poręcze zewnętrzne

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 708.26 m2.

Data zakończenia robót: do 30.11.2010 r.

Oferty prosimy przesyłać na adres: i.cwiakala@gmail.com lub

NZOZ SYNTONIA, 25-317 Kielce, ul. Niska 5/1.

Szczegółowe informacje, w tym zapoznanie się z projektem budowlanym można uzyskać pod ww. adresem lub nr tel. 609 049 590.

Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie wspólnej decyzji NZOZ SYNTONIA i NZOZ SYNAPSA.
Zastrzegam możliwość wycofania przetargu bez podania przyczyn.

Ważność składania ofert upływa 26.07.2010 r., godz. 14.00
Copyright © [Syntonia] 2010